и становището на БРЦК по този въпрос За пръв път в историята на правото в България Общото събрание на Върховен касационен съд, гражданска колегия, отправи запитване до Конституционния съд за това, „как следва да се разбира понятието „пол”, използвано в… Продължете четенето…

Статии

Последната сряда на февруари е избрана за „Ден за борба срещу насилието” или „Ден на розовата тениска” в училищата по света. Във връзка с това, ще дискутираме няколко въпроса:

Пресконференция