Профил

Това е потребителската група по подразбиране. Всички съществуващи регистрирани п...
преди 3 години няма коментар

и становището на БРЦК по този въпрос За пръв път в историята на правото в България Общото събрание на Върховен касационен съд, гражданска колегия, отправи запитване до Конституционния съд за това, „как следва да се разбира понятието „пол”, използвано в… Продължете четенето…

преди 3 години няма коментар

Последната сряда на февруари е избрана за „Ден за борба срещу насилието” или „Ден на розовата тениска” в училищата по света. Във връзка с това, ще дискутираме няколко въпроса:

Marinela Inchovska does not have any friends yet.