и становището на БРЦК по този въпрос За пръв път в историята на правото в България Общото събрание на Върховен касационен съд, гражданска колегия, отправи запитване до Конституционния съд за това, „как следва да се разбира понятието „пол”, използвано в… Продължете четенето…

Статии