Статии

БРЦК – какво ни обединява!

БРЦК – Разбунена София е родителска група, обединена в подкрепа на :

 • Традиционното българско семейство и съхранението на семейните ценности;
 • Конституционното право на българското семейство за ненамеса в личния му живот и защита срещу посегателството върху неговата чест, достойнство и добро име;
 • Конституционното право на българското семейство да отглежда и възпитава децата си в съответствие с хилядолетните български традиции;
 • Създаването на законодателна уредба, която да защитава и укрепва семейството, да предотвратява насилието, изоставянето и трафика на деца, да закриля жените, подложени на насилие.

БРЦК – Разбунена София е срещу:

 • Атакуването на традиционното българско семейство и разбиването на семейните отношения чрез противопоставянето на родители и деца;
 • Въвеждането на нови семейни политики, превръщащи грижата за нашите деца в бизнес;
 • Превръщането на родителите в ползватели на задължителни платени услуги;
 • Отдаването на концесия на социалната помощ на доставчици на социални услуги;
 • Намесата на грантови неправителствени организации в семейните отношения;
 • Бизнеса със социални услуги;
 • Въвеждането на ранно сексуализиране на децата;
 • Либерализирането на фундаменталните човешки отношения въз основа на джендър-идеологията.

Във връзка с това, ние се противопоставяме на Закона за социалните услуги /ЗСУ/, обнародван в ДВ, бр.24 и влизащ в сила на 01.01.2020г. , както и направените редица промени в близо 30 други нормативни акта, сред които Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. Ние настояваме: за отмяна на ЗСУ; преразглеждане на целия ЗЗД и на Правилника за прилагането му с особено внимание върху всички определения в тях, представящи всяко българско дете за дете в риск; преосмисляне на законотворчеството в областта на социалното подпомагане и грижата за семейството и детето, осъществено през последните 30 години; отменяне на Закона за закрила от домашно насилие; ограничаване на участието на НПО в дейности, от които зависи националната сигурност. Всяка промяна в социалната сфера трябва да се случва след широко публично обсъждане. Готови сме да участваме в него пряко. Неправителствените организации, които имат претенцията да представляват гражданското общество в България, са напълно дискредитирани. Насочването на целия държавен ресурс в областта на социалната политика към тях ги прави обикновени търговци на услуги.

Ние сме родители. Не сме обединени формално. Ние сме Животът извън фейсбук и политическите заигравки. И това ни обединява тук.

Реагирай и сподели
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Имате някакви въпроси или коментари?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *